Controle, herziening en Aanpassing ( PFSP)

Beveiligingsplan voor havenfaciliteiten

Het PFSP dient aan te geven op welke wijze de PFSO van plan is de continue effectiviteit van het PFSP te meten / controleren en de te volgen procedure om het PFSP te herzien of aan te passen of te uit te breiden. De onafhankelijkheid van elke interne audit dient te worden gegarandeerd.

Het PFSP dient naar goeddunken van de PFSO te worden herzien. Ter aanvulling dient het te worden herzien:

1 indien het PFSA betrekking hebbend op de voorziening is gewijzigd.
2 indien enig onafhankelijk onderzoek van de FPSO of de overheid naar de
havenvoorzienings beveiligings organisatie onvolkomenheden in de
organisatie aantoont of vraagtekens plaatst bij de relevante betekenis van
belangrijke onderdelen van het goed gekeurde PFSP
3 naar aanleiding van beveiligingsincidenten of dreigingen van dien aard
betrekking hebbende op de voorziening
4 naar aanleiding van wisseling van eigendom of operationele controle van de
voorziening.

De PFSO kan gewenste aanpassingen aanbevelen op het goed gekeurde
plan naar aanleiding van enige beoordeling van het plan. Aanpassingen
betrekking hebbende op:
1 voorgestelde veranderingen die de wijze waarop de beveiliging op de
voorziening wordt gehandhaafd fundamenteel wijzigen en
het verwijderen, wijzigen, of vervangen van hekwerken, beveiligings of
surveillance uitrusting , systemen, enz. eerder beoordeeld als essentieel voor
het handhaven van de beveiliging op de voorziening
dienen ter overweging en goedkeuring te worden voorgelegd aan de overheid
die het originele PFSP heeft goedgekeurd. Een dergelijk goedkeuring kan worden
verleend door of namens de overheid met , of zonder, aanvullingen op de
voorgestelde veranderingen. Ter goedkeuring van het PFSP dient de overheid
aan te geven of er procedurele of fysieke veranderingen er aan dienen te
worden toegevoegd om goedkeuring te verkrijgen.

PF Security kan u van A t/m Z begeleiden of volledig uit uw handen nemen om ervoor te zorgen dat alles volgens regel en wetgeving voor u geregeld word.

Marcel Bal & Imdat Karatas weten alles over ISPS-CODE en komen graag bij u langs om hierover meer te vertellen.

 

Onze havenbeveiligingsdiensten

Naast de inzet van ISPS gecertificeerde havenbeveiligers bieden wij ook de volgende havenbeveiligingsdiensten:
 
  • Het maken van uw Port Facility Security Plan (PFSP)
  • Vervanging/inzet van een Port Facility Security Officer (PFSO)
  • Het periodiek auditen van uw Port Facility Security Plan
  • Uitvoeren en begeleiden van ISPS oefeningen
  • Snelle inzet van havenbeveiligers bij opschaling
  • De inzet van gateway bewaking
  • Tijdelijke toegangscontrole
  • Visitatie, controle op snelheid, alcohol en drugs
  • Inzet van (tijdelijke-) camerabewaking en monitoring vanuit onze alarmcentrale
  • Opleiden en trainen van uw medewerkers