Interim PFSO

Elke port facility in de wereld dient een Port Facility Security Officer te hebben aangesteld. In de Internationale Ship and Port Security Code, ofwel ISPS Code, staat omschreven dat tijdens de afhandeling van internationale zeeschepen er een opgeleid persoon aanwezig is om te zorgen dat het Port Facility Plan wordt nageleefd.

Veel havens ontvangen niet dagelijks internationale zeeschepen waardoor het in dienst hebben van een PFSO vaak onnodige kosten met zich meebrengt. PF Security is in staat op afroep te fungeren als PFSO waardoor u als haventerminal aan de regels voldoet maar toch kostenefficiënt uw proces kunt laten verlopen.

Taken en mogelijkheden

Tijdens de inzet van een interim PFSO kunnen de volgende taken volledig van u worden overgenomen:

  • Implementeren, waarborgen en uitvoeren van het PFSP
  • Het onderhouden, actualiseren en verbeteren van het PFSP
  • Het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn en waakzaamheid
  • Het inplannen en bijhouden van scholing van het beveiligingspersoneel
  • Het rapporteren van incidenten in MOBIapp
  • Het coördineren van maatregelen met de bevoegde SSO / CSO
  • Het samenwerken met andere veiligheidsdiensten
  • Het testen en onderhouden van de beveiligingsuitrusting